Natyrisht sic do fillim, edhe  keto dite te para te vitit te ri  mesimore  ne M.M.adhe   jane hasur  veshtersit e  para, ose e thene ndryshe problematikat me te cilat eshte  perballur  e gjithe trupa pedagogjike e arsimit baze dhe te mesem .Kesisoj  ajo qe duhet cituar sin je fakt pozitiv I  kesaj pune eshte furnizmi ne masen 100%  me tekstet mesimore   ne te gjitha shkollat , kete e ka konfirmuar   ne nje intervist enkas per star plus tv   pergjegjesi I zyres arsimore ne M.Madhe  Festor Volaj.

Nderkaq   intersimit tone per  gjendjen e shkollave, problemet e kuadrit  mesimor,, dhe vecanarisht renijen  ne nje mas te konsiderueshme te  numerit te nxenesve ,krahasuar  me nje vite mepare, si rrjelloje e levizjeve drejte vendeve  te  bashkimit europian ,por edhe te  migrimit ka  dhene  pergjigjen e tij pergjegjsi I zyres arsimore  Festor Volaj.Keshtu nese zyra arsimore M.Madhe si pergjegjesi per administrimin e menaxhimin e procesit  mesimor  , po e kryen   mire funksionin e vete,. Vlersohet se Bashkise  M. Madhe I del per detyre  te gjejne ruget dhe mundesite financiare per  te rikthyer normalitetin   e munguar  ne shkollen e fshatit kurtej te njesise administrative Gruemire.