Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale në bashkëpunim me Muzeun Kombëtar të Fotografisë “Marubi” zhvilluan aktivitetin “Mbrojtja dhe zbatimi i të drejtave të Pronësis Intelektuale në Republikën e Shqipërisë”. Aktiviteti ka si qëllim ndërgjegjësimin dhe informimin e artistëve për procedurat që duhet të ndjekin në momentin kur i cënohet e drejta e autenticitetit thekson drejtorja e përgjithshme në drejtorin e pronësis dhe industriales, Ledina Beqiraj.

Shkelës ka por bazuar në ligjin e ri të miratuar së fundim askush nuk do të mbes pa u dënuar thekson drejtorja Beqiraj.

Drejtori i Muzeut Kombëtar të Fotografisë “Marubi”, Luçjan Bedeni thekson se ky është vetëm fillimi i njië rruge për t’a ruajtur në një mënyrë bashkohore këtë trashigimi kulturore të vendit tone.

Në fund të këtij aktiviteti u dorëzua dhë çertifikata e regjistrimit të markës Muzeut Kombëtar të Fotografisë “Marubi” një hap ky rëndësishmë për mbrojtjen e të drejtës së pronësis.