Eshte mbajtur nje seance degjimore ne bashkine Shkoder ne pjesemarrjen e publikut per ndryshimin e tarifave te ujit nga ujesjelles kanalizime shkoder qytetaret kane shprehur pakenaqesi te shumta per programin 6-vjecar te ujesjellesit I cili synon rritjen e cmimit te ujit.

Nderkohe Administratori I njesise rrethina Vlash Pjetri kerkoi shpjegime nga ndermarrja e ujesjellesit qe te zgjidhet problemi I furnizimit me uje ne fshatin Golem qytetaret kane shprehur pakenaqesi per nivelin e ofrimit te sherbimit.

Nderkohe, drejtori I ujesjellesit Mark Molla tha se ujesjellesi ka ndermarre nismen per njehesimin e ujit si ne fhsat ashtu edhe ne qytet tarifat e reja do te hyjne ne fuqi vetem nese miratohen nga drejtoria e entit rregullator te ujit.