Femijet e shkolles speciale 3 Dhjetori kane perfituar nga programi I mbeshtetjes se integruar, ku synimi eshte rritja e cilesise se keshillimit tek te vegjlit.

Sipas drejtuesit te ketij projekti, mbeshtetja perfshin mesuesit e shkolles dhe prinderit. Sipas drejtorereshes se shkolles, kjo nisme do te rrise nivelin e sherbimit psikologjik tek femijet. Shkolla speciale 3 dhjetori eshte e vetmja ne veri ku studiojne dhe edukohen femijet me aftesi ndryshe. Ky projekt mbeshtetet nga Ministria e financave dhe Lotaria kombetare.