VENDIMI, PAS RAPORTIT TË MINSITRISË SË ARSIMIT
Ne listen e gjate te 18 universiteteve qe do te mbyllen ne krejt Shqiperine mbas publikimit te raportit te Ministrise se Arsimit, eshte edhe Akademia e Arteve ne Shkoder. Sipas ketij raporti, propozimi per mbylljen e Akademise se Arteve ne Shkoder, e cila funksiononte me dy fakultete, mbeshtetet ne keto argumente:

Nuk u akorduan kuota të reja studimi në të 13 programet që ky institucion ofronte, për vitin akademik 2014-2015;
Të gjithë studentët që ndjekin studimet nga viti i dytë e më pas do të transferohen në Universitetit të Arteve, Tiranë për vijimin e studimeve;
Institucioni ka detyrim të pajisë të gjithë studentët me dokumentacionin e nevojshëm për vijimin e tyre në institucione të tjera, si dhe t’i dorëzojë zyrtarisht MAS-it të gjithë dokumentacionin zyrtar që disponon;
Individualizimi i përgjegjësive për organet kolegjiale dhe individët përgjegjës për shkeljet e vërejtura dhe masa administrative dhe/ose kallëzim penal/civil për individët ose organet kolegjiale;
Njoftim Inspektoriatit te Larte te Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive për rastet e konfliktit të interesit

 

 

 

PËRMBLEDHJE E RAPORTIT TË IAL
MASAT KONKRETE

[iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/4W3ZUmSlKjI” frameborder=”0″ allowfullscreen ]
Artikulli paraprakISH-DEPUTETI KOSOVAR VRET NIPIN NË MES TË QYTETIT
Artikulli tjetërSEKUESTROHEN 1600 RRËNJË KANABIS