2710 NXËNËS TË KLASAVE TË NËNTA NË SHKODËR MORËN PJESË NË PROVIM. Nxenesit e klasave te 9 kane perfunduar kete marte provimet e lirimit, provimi i matematikes ishte provimi i fundit te cilit iu nenshtruan nxenesit e klasave te 9.

Ne Shkoder ky process u permbyll me sukses . Rreth 2710 nxenes ne Qarkun e Shkodres realizuan provimin e matematikes i cili mbylli ciklin e provimeve te lirimit per vitin shkollor 2014-2015. Nxenesit e klasave te nenta i nenshtrohen provimeve te lirimit per te testuar keshtu njohurite e marra gjate 9 viteve dhe per te perfituar nga mundesite qe ofron arsimi i mesem ne vend qofte ky i pergjithshem apo profesional.