META: I GATSHËM TË PËRBALLEM ME ORGANET E DREJTËSISË.