KRYETARI I LSI VLERËSON PROÇESIN, DEKLARON SE ISHTË I KËNAQSHËM.