Unë besoj shumë në #shkodrapozitive, e cila e ka dëshirën, talentin, vullnetin e dëshirën për tu ngritur mbi problemet ekzistuese.

Unë besoj shumë në #shkodrapozitive, ku të rinjtë e të rejat e talentuar kanë mundësinë dhe dëshirën për të ndërtuar jetën këtu.

Unë besoj shumë në #shkodrapozitive, që ndërton një ekonomi të fuqishme e rikthehet qendër e rajonit siç ka qenë gjithë jetën.