Menaxhimi i mbetjeve spitalore dhe urbane paraqiten priotare gjate ketij viti per Inspektoriatin Mjedisore te Shkodres

, gjë për te cilën kane nisur kontrolle intensive qe ne ditet e para te ketij muaji. Kryeinspektori Terthorja thekson se ne çdo rast te mos repsektimit te ligjit nuk do te kursehen masat administrative qofte per individ, subjekte, apo edhe për institucionet pergjegjese. Menaxhimi i mbetjeve, qofte spitalore apo urbane, prej vitesh paraqitet mjaft problematike per Shkodren edhe pse disa here jane marre masa ndeshkuese ndaj pergjegjesve.