Vetem ne nje muaj nga vendosja e moratoriumit te pyjeve inspektoriati I mjedisit shkoder gjobit tre subjekte ne Shumen e 150 milion lekeve te vjetra.

Nje fakt I tille behet I ditur nga vete drejtori I ketij institucioni Edmond terthorja. Megjithate per drejtorin terthorja problem ne zbatueshmeria e moratoriumit paraqitet menazhimi nga njesite administrative pasi mungon kualifikimi I punonjesve te saj Ligji per zbatueshmerine e moratoriumin e pyjeve ka hyre ne fuqi qe ne mesin e m uajt shkurt , ndersa per te gjithe abuzuesit parashikohet mase administrative deri ne 50 milion leke te vjetra.