Mungesa e ndriçimit në unazën lindore të qytetit të Shkodrës nuk është përgjegjësi e Autoritetit Rrugor Shqiptar. Sipas përgjegjësit të sektorit të mirëmbajtjes pranë Drejtorisë së Rajonit Verior, Zef Gjergji, unaza nuk është në inventarin e ARRSH, përderisa bashkia e ka këtë përgjegjësi, përderisa ARRSH dhe Bashkia Shkodër e kanë patur projekt të përbashkët ndërtimin e Unazës, ndërsa pushteti lokal i Shkodrës, sipas Gjergjit, nuk ka nevojë t’i dorëzohet, ashtu siç është pretenduar. 

NË 2017-ën” Përpara se Unaza të kalonte tek Banka Botërore, Bashkia Shkodër iu drejtua ARRSH me një shkresë për pagesën e një debie të prapambetur. Gjergji shprehet se gjoba është paguar në 2017-ën. Ndërkohë që përgjegjësia nuk po anashkalohet, por unaza nën monitorim të bashkisë. Unaza Lindore, prej kohësh vazhdon të vuaj mungesën e ndriçimit, përderisa institucionet vazhdojnë t’i hedhin fajin njëra-tjetrës mbi përgjegjësinë.