Pas njoftimit zyrtar se moratoriumi mbi gjuetinë e kafshëve dhe shpendëve në pyjet shqiptare do të zgjasë deri në mars 2016, dhe disa ekspertë qe kërkonin shtyrjen e tij edhe të paktën për një afat 2-vjeçar ka reaguar shoqata e gjuetareve ne shkodër.

Drejtuesit e shoqates “Jakup Bajri” shprehen u ka kujtuar institucioneve shteterore te respektojne afatin e mbarimit i cili eshte ne muajin mars.Ai shprehet i kenaqur nga gjuetaret te cilet kane respektuar ligjin ndersa shprehet se keta te fundit ndjehen te penalizuar nga ana morale ne keto 2 vite.“Edhe pse moratoriumi dy vjeçar ishte mjaft i dobishëm për ringjalljen e kafshëve dhe të shpendëve përsëri prania e tyre është shumë e pakët në numër. Ekspertet thone se Gjuetia sportive duhet ushtruar në zona të veçanta dhe të kontrolluara pas dy vjetëve të tjera.Nga të dhënat që japin Drejtoritë e AKZM-ve në qarqe, për pyjet dhe në veçanti për zonat e mbrojtura, ka një rritje të kafshëve dhe shpendëve që janë kthyer në abitatet e tyre të shumimit dhe të jetesës.