Ndertimet pa leje te bera gjate gjithe ketyre viteve ne zona te mbrojtura kane sjelle tkurrjen e habitatit dhe demtimin e faunes ne zonen e Shkodres. Keshtu eshte shprehur specialist per biodiversitetin ne Shkoder Tonin Maçaj . Pavaresisht kesaj, puna e bere nga administrate e zonave te mbrojtura ka bere qe ne nje territor prej afro 52 mije hektaresh qe ka ne administrim, te kete nje rritje te individeve por dhe specieve.

Ndersa nuk mohoi dhe rastet e gjuetise se paligjshme si raste sporadike, ndersa e konsideroi se memorandum ka bere qe te minimizohet numri I abuzimeve