Drejtoresha Rajonale e Shërbimit Social Valbona Tula shprehet e pakënaqur me ecurinë e aplikimeve në skemën e re të ndihmës ekonomike në qarkun e Shkodrës.

Sipas Tulës, numri i aplikimeve të kryera deri tashmë është më pak se 3500, ndërkohë që me skemën e vjetër ishin 9700 familje të regjistruara në qarkun e Shkodrës. Përsa i përket problematikës së shfaqur nga banorët e njësive administrative Shalë, Shosh dhe Pult, të cilët duhet të aplikojnë për skemën e re pranë njësisë administrative Rrethina, Tula tha se kjo nuk është e drejtë, megjithse është një vendim i bashkisë Shkodër.