Flamur kombëtar në drejtorinë rajonale të Arsimit në Shkodër gjendet në një shkop fshese.