Super moon. Colorful sky with cloud and bright full moon over seascape in the evening. Serenity nature background, outdoor at nighttime. Cross process. The moon taken with my own camera.

Superhënat janë një lloj i rrallë i Hënës së plotë. Ato shfaqen deri në 14% më të mëdha dhe 30% më të ndritshme se normale. Ndërkohë që Hëna e plotë ndodh nje herë në muaj, superhëna ndodh vetëm disa herë në vit.

Hënës i duhen rreth 27.32 ditë për të rrotulluar Tokën. Gjatë orbitës së saj, Hëna kalon nëpër dy pika: Perigee dhe Apogje. Perigee është rreth 30,000 milje më afër Tokës sesa Apogje.

Superhëna ndodh kur Hëna është e plotë dhe kalon në pikën Perigee.

Shpesh është e vështirë të dallosh një superhënë dhe një hënë të plotë. Koha më e mirë për të parë një superhënë është kur ulet afër horizontit. Kështu që ju përpiquni të mos e humbisni këtë moment të rrallë që nuk zgjat shumë.