Nga sot ne  Shkoder do te njihet , funksionoje dhe do te ushtroje veprimtarine e tij “Keshilli Rinor Bashkiak”.

Nje grupim i r ii cili do te kerkoje llogari prane strukturave te Bashkise per te gjitha vendimet qe kalohen nga Keshilli Bashkiak Shkoder ne lidhje me rinine per zbatimin dhe moszbatimin e politikave rinore dhe sipas strategjise se rinise 2014-2020 ku perfshihen punesimi , aarsimi , kultura dhe sporti si dhe monitorimin e vazhdueshem te punes se strukturave te Bashkise qe kane lidhje direkte me ceshtjet rinore.