Në kuadër të Reformës Kombëtare të Ujit, prefekti i Qarkut Shkodër Çesk Millja ka thirrur në një takim drejtorët e ujesjellësave dhe drejtues të 5 bashkive të rajonit.

Drejtorët e Ujëesjellesave kane raportuar lidhur me ecurine e deritanishme të Reformës. Faza e dyte e aksionit fillon me 1 shkurt, ku do të kete masa administrative- gjoba, ndjekje penale për shkelesit. U ngrit Task- Forca e Qarkut Shkodër, nen kryesimin e prefektit Millja.

Bashkepunim me task- forcen e ujesjellesave, ku UKSH ka 4 grupe