Tashme per te gjithe pensionistet e te gjitha Njesive Administrative te Bashkise Shkoder posta ka mundesuar ofrimin e sherbimit online.

Ky fakt behet I ditur nga drejtoresha e ketij institucioni Estela Nika e cila thote se brenda 6 mujorit te pare te ketij viti do te informatizohen te gjitha sherbimet, kjo me qellim shmangien e abuzimeve dhe ofrimin e nje sherbimi sa me te shpejte. Nderkohe Nika thote se sfide per kete institucion mbetet permiresimi I cilesise se sherbimit nepermjet krijimit te kushteve bashkohore, permiresimit te bazes materiale dhe trajnimit te personelit. Vitet e fundit filiali I postes ofron per qytetaret nje mori sherbimesh qe nga dergesat e ndryshme, pagesat qe behen nepermjet saj si dhe shperndarja e pagesave per disa kategori