NISHANI: PARA DEKRETIMIT DUHET TË KONSULTOHEM ME EKSPERTËT.