Në qendrën kulturore të fëmijëve ka nisur përgatitja për konkursin “Fjala Artistike 2015”. Është një garë mes nxënësve të shkollave që zhvillohet me recitime poezisht. Fillimisht nxënësit e shkollave që përfshijnë të gjithë terrotorin e bashkisë së re të Shkodrës kanë nisur parapërgatitjet.

Drejtori i qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alija thotë se kjo është vetëm faza e parë e konkursit “Fjala Artistike 2015”.Në finalen e fjalës artistike drejtori Alija thotë se rivaliteti do të jetë i madh mes nxënësve .Nga të tilla konkurse artistike në qendrën kulturore të fëmijëve në Shkodër ndër vite kanë dalë talente të cilët më pas kanë shkëlqyer në mbarë vendin.