Caritasi shqiptar, ka qene visitor për një dite ne projektin Shpresa ne Shkodër, ne një dite ndryshe, ne një aktivitet te veçante, qe përveç përformacës se fëmijëve ka përcjelle një mesazh te veçante, atë të ndërgjegjësimit te institucioneve për këtë shtrese.

Koordinatori I Projektit Shpresa ne Shkoder, Luigj Mila gjate fjalës se tij është shprehur se ky aktivitet vjen si bashkëpunim me Caritasin Shqiptar ne kuadër te aktiviteteve te përbashkëta.Përfaqesuesja e Caritasit Shqiptar, u shpreh se këto fëmijë, kane një mesazh dhe përcjellin një vlere për te gjithë ne.Projekti Shpresa, operon ne Shkoder prej 20 vitesh, duke u bere nje simbol i mbeshtetjes ndaj femijeve me probleme te braktisur nga familja, por shpesh here te braktisur edhe nga shteti