Arkitektët luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tonë.

Ata krijojnë atmosferë me krijimtarinë e tyre. Kjo është arsyeja se përse çdo qytet ka veçantinë e tij. Një prej strukturave të pashmangshme të qyteteve janë urat. Kjo strukturë është jo vetëm funksionale por edhe estetike. Ja disa prej urave të cilat janë konsideruar të mahnitëshme.