DURRAJ: VOLUM I MADH ÇËSHTJESH DHE ORGANIKË E PAPLOTËSUAR. Gjykata Administrative e filloi aktivitetin ne nentorin e vitit 2013 dhe deri me tani sipas kryetares Valbona Durraj ka pasur nje volum te madh pune prej 1872 çeshtjesh te perballuara vetem nga dy gjyqtar.

Perveq akteve administrative numrin me te madh e zene ceshtjet per largimet nga puna. Puna e gjyqtareve mund te lehtesohej nga ndihmes gjyqtaret te parashikuar edhe nga ligji per gjykatat administrative. Nga 1872 ceshtjet e paraqitura per gjykim 926 prej tyre jane shqyrtuar nderkohe jane mbartur 820 ceshtje. Keto shifra flasin per nje nevoje alarmante per plotesimin e organikes se gjykates administrative.

[iframe width=”300″ height=”390″ src=”//www.youtube.com/embed/xDL9lGvWNSs” frameborder=”0″ allowfullscreen ]