Takimet me komunitetin, kane vijuar te jene ne axhenden e aktiviteteve te organizates “Resurset Natyrore” per zhvillim.

Ndalesa e radhes ka qene ne njesine Adminsitrative Ana e Malit ne BAshkine e Shkodres. Gjate ketij takimi, eksperti Alfred Haxhari, eshte shprehur se keto takimi vijne ne kuader te nje projekti qe kjo organizate ka fituar per te gjetur urat e komunikimit mes qytetareve dhe pushtetit vendor . Ashtu si edhe ne takimet e tjera, problematikat e qyteteareve ndalen ne disa prej prioriteteve kryesisht sa i takon infrastruktures, ujit te pishem, kanaleve kulluese, por ne kete zone problematike eshte edhe gjetja e zgjidhjeve per tu mbrotjur nga permbytjet qe kjo zone e ka ne problematikat kryesore.