Ne KZAZ 2 numerohet kutia e pare QV 89:

PD 131
PS 97
PSD 35
LSI 7
Te pavlefshme 9