Në kuadër të Projektit Qytetar 2016-2017, I mbështetur nga Ambasada Amerikane

, me temë: “Gjendja aktuale e liqenit të Shkodrës, problematikat dhe rrugëzgjidhjet”, shkolla “Atë Pjetër Meshkalla”, në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër organizuan një aktivitet sensibilizues, për pastrimin e bregut të liqenit dhe mbjelljen e 15 pemëve (bli) përgjatë këtij bregu.sipas specialisteve te Bashkise Shkoder, kjo inisiative nuk do të ndalet por do të vazhdoje me te gjitha shkollat. Keshilli i Bashkise Shkoder miratoi ne mbledhjen e fundit, planin per mbrojtjen e biodiversitetit, te territorit te BAshkise Shkoder, ku liqni i shkodres ze nje vend te rendesishem .