Projekti PACT, Partnerë sëbashku kundër Korrupsionit” është prezantuar në qytetin e Shkodrës.

Trajnimi i parë është bërë në qendrën e informimit të bashkimit europian me përfaqësues të shoqërisë civile por jo vetëm. Projekti PACT ka për qëllim organizimin dhe projekte që evidentojnë korrupsionin në administratë e më gjërë por edhe fuqizimin e shoqërisë civile. Projekti PACT financohet nga Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri dhe zbatohet nga Qendra Kombëtare e Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike dhe do të shtrihet nga 4 rajone të veriut, Shkodër, Kukës, Lezhë dhe Dibër.