Nepermjet nje aktiviteti festiv te titulluar “jemi edhe ne” bashkia shkoder ka lancuar fushaten e sensibilizimit per parandalimin dhe shfrytezimin e femijeve te komunitetit rom dhe egjiptian ne situate rruge.

Vilma Shiroka, specialist prane drejtorise se sherbimeve sociale thote se ne bashkepunim me institucionet e tejra do te nis zbatimi i planit konkret per largimin dhe mbrojtjen e femijeve ne situate rruge nderkohe qe kerkon nga qytetaret te behen edhe ata pjese e kesaj nisme te rendesishme. Femijet ishin zeri kryesor I ketij aktivitetit te organizuar ne sheshin perpara bashkise shkoder nderkohe permes atmosferes festive u shperndane materiale sensibilizuese mbi mbroojtjen e femijeve nga te gjitha format e dhunes si dhe u promovuan punimet e femijeve te komunitetit rom dhe egjiptian sin je nga eksperiencat me te mira te perfshirjes dhe integrimit te femijeve ne aktivitete social – kulturore.