Restorantet, kafenetë dhe baret e Greqisë do të rihapen pas shumë muajsh sot, por me kufizime, duke përfshirë mbylljen e hershme, në orën 22:45.

Sipas një vendimi të qeverisë greke bizneset e ndryshme të shërbimeve të ushqimit dhe pijeve do të lejohen të shërbejnë vetëm në ambiente të hapura të paktën deri më 10 maj .

Përveç kësaj, të gjithë stafit dhe pronarëve që punojnë në këto ambiente do t’u kërkohet të kryejnë teste, ndërsa vetëm klientët e ulur mund të shërbehen.

Por sigurisht që hapja do të bëhet me kushte specifike dhe të forta për bizneset që duhet të respektojnë masat sipas protokolleve që parashikojnë dezinfektimin, distancën, mbajtjen e maskës për punonjësit, etj.