SIPAS PD,PROGRAMI NUK ËSHTË I KOPJUAR,ËSHTË I BAZUAR NE DOKUMENTE STRATEGJIKE .