ÇOBAJ: TË GJITHË TË BËHEMI PJESË E FITORES, KUNDËR QEVERISË