Ne rreshtin  e gjate me shume se 5 mije personave nga e gjithë Shqipëria,te cilët kane aplikuar dhe kane përfituar pension social, janë edhe rreth 70 persona nga M,Madhe.

Nje fakt i tille është pohuar nga drejtues te agjensise se sigurimeve shoqerore ne Malesine e Madhe Ajet Neziri.Per te gjithe ata  persona te moshës mbi 70 vjeç , te cilët   per arsye te ndryshme nuk I kane plotësuar vitet e punës  te duhura per  te dalur  ne pension pleqerie, tashme skema  e ministrisë se mirëqenies sociale,  u mundëson këtyre  daljen ne pension social, çka do te thotë, qe nese plotesojne  kërkesat e ligjes, pra qe jane pa te  ardhura  te duhura minimale  te jetesës , dhe nuk kane  perkrahje nga te afermit, automatikisht këta persona  fitojnë te drejten e  pensionit social I cili nuk  është  me I vogel se  70 mije leke te vjetra.