STAKA: PENSIONISTËT TË PARAQESIN DOKUMENTACIONIN. Heqja e fashes prej 300 kw/h e energjise elektrike ka sjelle rimbursimin deri ne kete shifer per disa kategori.

Per kategorine e pensionisteve drejtoresha e DRSSH Shkoder tregoi se do ta marrin rimbursimin e muajit janar. Te gjithe pensionistet kryefamiljare duhet te paraqesin nje fotokopje te kartes se identitetit, certifikate familjare dhe fotokopje te faturave te energjise elektrike dokumentacion ky i nevojshem per perfitimin e rimbursimit per pagesen e energjise elektrike dhe deri me tani nuk bere asnje aplikim prane DRSSH Shkoder

[iframe width=”300″ height=”510″ src=”//www.youtube.com/embed/epcGg0HHmIM” frameborder=”0″ allowfullscreen ]