Deri në orën 15:00 kanë marrë pjesë 29.51% e votuesve nga raportimet që janë bërë nga 2639 nga 5213 QV në total. Deri tani kanë votuar 550 mije e 812 votues, nga 1.866.477 zgjedhës në listën e QV-ve të raportuara. Ndërkohë që sa i përket krahasimit me zgjedhjet e kaluara duhet thënë se në vitin 2021 deri në orën 15 kishin votuar rreth 38.6% në të gjitha qendrat e votimit.