BANORËT FALENDEROJNË ZEF HILËN PËR INVESTIMET E VAZHDUESHME NË KËTË ZONË. Akuzave të ngritura, nga kundërshtarët politike, Komuna e bushatit I përgjigjet me punë dhe investime konkrete.

E tillë ka qene edhe nderhyrja, qe Komuna Bushat, nen insiativen e kryetarit te Komunës Bushat Zef Hila, ka ndermarre ne fshatin Rranxa prej disa ditesh per pastrimin e plote te kanaleve vaditese dhe kulluese. Jane vete banoret ato te cilet shprehen se keto investime jane te pervitshme dhe se komuna e Bushatit ka qene perhere partnere me komunitetin per zgjidhjen e cdo problematike. Komuna e Bushatit, prej vitesh ka ne prirotietyin e saj zhvillimin e sektorit te bujqesise dhe krijimin e te gjitha kushteve per fermeret. Fale investimeve te vete komunes se Bushatit, cdo vit, perpara sezonit te vaditjes Komuna Bushat ka marre masa per krijimin e lehtesirave dhe pastrimin ek analeve ne menyre qe sezoni I bujqesise te jete sa me pozitiv per fermeret.