Përfundon procesi i numërimit në KZAZ nr.3.

Procesverbali: