Ka perfunduar provimi i Anglishtes, i pari ne provimet e Matures 2017 ku ne qytetin e Shkodres u testuan 2400 maturante.

Provimi ka filluar ne oren 10:00 dhe ka perfunduar rreth ores 12:30.Sipas maturanteve dhe e pohuar edhe nga Specialistja e DAR Frida Kopliku, teza e provimit ka qene e nivelit B1, pra e nje niveli mesatar.Gjate proçesit te provimit nuk eshte konstatuar asnje problem sipas Koplikut, ndersa thekson se tezat do dergohen per korigjim pas 2 ditesh.