Kryetari i shoqatës se invalidëve te punës sjell ne vëmendje mungesën e banesave sociale për këtë kategori personash ne Shkodër.Pirani thekson se ne baze te çdo vendimi te qeverise invalidët favorizohen, prandaj vëmendja e bashkisë se qytetit duhet te jete e përqendruar tek këta persona.

Kryetari Pirani nënvizon se asnjë invalid i punës deri tani nuk është pajisur me një banese te tille ndërsa shprehet se kane periftuar mjaft persona qe nuk plotësojnë asnjë kriter.Personat e deklaruar invalidë pune, sipas komisioneve përkatëse mjekësore dhe që përfitojnë pension invaliditeti, sipas statusit të invalidit të punës duhet jene te privilegjuar ne baze ten je pikavarazhi.Qeveria ka vendosur prej kohesh masa lehtësuese për strehimin e personave me aftësi të kufizuara, duke bërë që strehimi i kësaj kategorie të shkojë drejt zgjidhjes. Personat me aftësi të kufizuar, që deklarohen të paaftë për punë, me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë.