Ministria e planifikimit urban, është ndalur ne Shkoder per te diskutuar me perfaqesues te njesive vendore, per planet lokale te bashkive ne te githe vendin.

Zv Ministri i Planifikimit te Territorit, Gjon Radiovani, gjate nje interviste per mediat, ka folur rreth rendesise se ketij takimi ne Shkoder.I pyetur per katrahurën e ndërtimeve, që ka perfshire shqipërinë gjatë këtyre 25 viteve te tranzicionit, Radovani, u shpreh se kjo eshte nje fatkeqesi kombetare, dhe keto plane kete synojne, ndaljen e kesaj katrahure.Megjithate, sa i takon lejeve te ndertimit, te cilat jane nje kerkese jo vetem nga biznesi por edhe pushteti vendor, qe ti hapet drita jeshile, Radovani u shpreh se ato nuk jane ndaluar por jane minimizuar deri ne perfundimin e ketyre planeve te zhvillimit urban ne Bashkite e Vendit.Jane tre plane zhvillimore, te cilat po hartohen me ekspertet me te mire ne vend, ne bashkepunim me bashkite e reja pas reformes territoriale, te cilat synojne, jo vetem sistemimin e qendrave te bashkive, por edhe hartimin e planeve konkrete ne menyre qe cdo ndertim te jete ne perputhje te ketyre planeve te zhvillimit per te gjithe vendin.