Posta Shqiptare dega shkoder informon se Sherbimi i pensioneve ne shtepi eshte ne ritmet e duhura pasi tregues I qarte eshte numri gjinje e ne rritje I te moshuarve qe jane rregjistruar prane ketij institucioni.Pergjegjesja e deges se sherbimeve Lindita shiroka informon se aktualisht filiali I postes mbulon 4 mije pensionist ne qytet dhe 10 mije gjithsej per qarkun shkoder.

Me ndarjen e re administrative po i kushtohet nje vemendje me e madhe edhe zyrave prane njesive administrative ne menyre qe te kryhen te gjithe sherbimet ne zonat perkatese.Ne fund sherbimi Postar lajmeron te gjithe pensionistet te cilet vazhdojne te enden per marrjen e pensionit te jene pjese e ketij sherbimi.Filiali I Postes  shprehet se tarifa eshte thujase e paperfillshme.Drejtues te ketij insitucioni  nenvizojne se e gjithe shperndarja funksionn nepermjet nje grafiku te percaktuar sipas dative dhe lagjeve te qytetit te shkodres.