Perfekti i Qarkut Shkoder Çesk Millja ka inspektuar situaten ne brendesi te fshatit Obot. Ai riperseriti faktin se prurjet ne burimet ujore kane qene si rezultat i reshjeve te shiut.

Millja tha se situata eshte problematike por fatmiresisht nuk ka patur deme ne njerez dhe gjene e gjalle.

Sa i takon shpalljes se gjendjes se emergjences Millja tha se po monitorohet situata.

Sa i takon paralajmerimit te Ademit per padi ndaj KESH, prefekti tha se bashkia eshte ne te drejten e saj institucionale

Prefekti i shkodres tha se keto fermere po ndihmohen me pako ushqimore dhe koncentrat per bagetite.