Presidenti Ilir Meta ka dekretuar lirimin nga detyra të ambasadorit shqiptar në Malin e Zi Ernal Filo. Dekreti është firmosur nga Presidenti më datë 24 maj, ndërsa tashmë pritet emri i ri i ambasadorit të Shqipërisë në vendin fqinj.

D E K R E T
PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 26, të ligjit nr. 23/2015 “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Ernal Filo, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Malit të Zi, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 10793

Tiranë, më 24.05.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

Artikulli paraprakIRSH PUBLIKON RAPORTIN PËR KONSULTIMET
Artikulli tjetër“JEPINI JETË RROBAVE QË NUK PËRDORNI”