ZYRA E BE NË SHKODËR, PREZANTON PROGRAMIN QË HEDH BAZAT LIGJORE. Evropa per qytetaret, nje program qe vendos bazat e structures ligjore per te mbeshtetur nje game te gjere aktivitetesh dhe organizatash eshte prezantuar ne qytetin e Shkodres. Zyra e BE ne Shkoder, ka prezxantuar kete program per te gjitha organizatat qe operojne ne qarkun e Shkodres duke I njohur ato me qellimet e ketij program por edhe prioritetet qe ky program ka per vitin 2015-të.

Drejtuesja e zyres se BE ne Shkoder, Shehiada Piraniqi, gjatë fjales se saj u shpreh se ky program eshte nje mundesi me shume qe afron shqiperine me bashkimin europian. Ky program do te jete I hapur për të gjithë të interesuarit ne promovimin e qytetarisë dhe integrimit evropian, ne vecanti per organizatat dhe autoritetet lokale dhe rajonale, ku ne thelb ka nje synim te vetem, ndermjetesimin mes organizatave dhe institucioneve partnereve mes vendeve te rajonit qe aspirojne te jene pjese e familjes se madhe te bashkimit europian.