Ceshtja Vllaznia rikthehet serish ne keshillin e Bashkise se Shkodres. Kane qene keshilltaret ato te cilet kane kundershtuar fondet per Vllaznine per vete pozicionin ne te cilin ndodhet ky ekip.

 

Nga ana tjeter kryetarja e Bashkise Shkoder ka shpejguar edhe situaten ku ndodhet procesi I privatizimit.

Vllaznia tashme eshte ne fazen e privatizimit te aseteve te saj por kjo procedure pritet te zgjase deri ne fund te muajit mars apo ne fillim te muajit prill