PREÇI: KA TENDENCË NË RRITJE POR JO PROBLEMATIKE. Qendra komunitare e shendetit mendor vijon punen ne sherbim te komunitetit per probleme te shendetit mendor me nje staf te kualifikuar prej 6 infermieresh dhe 4 punonjës psiko-social .

Shifrat kombëtare por edhe ato ndërkombëtare te problemeve te shëndetit mendor vitet e fundit kane nje tendence ne rritje. Preci ka treguar se nuk behet fjale per nje problematike ne popullate ne lidhje me shëndetin mendor megjithatë bën thirrje qe te gjithë personat qe kane simptoma te këtyre problemeve ti drejtohen kësaj qendre per te marre shërbimet e duhura ne 12 ore te ditës nga ora 8 e mëngjesit deri ne orën 8 te darkës orar gjate te cilit I gjithë stafi është ne shërbim te komunitetit.