Italianët që përdorin fjalë anglisht dhe fjalë të tjera të huaja në komunikimet zyrtare mund të përballen me gjoba deri në 100,000 euro sipas legjislacionit të ri të prezantuar nga partia ‘Vëllezërit e Italisë’ së kryeministrit Giorgia Meloni. Fabio Rampelli, anëtar i dhomës së ulët të deputetëve, prezantoi legjislacionin, i cili mbështetet nga kryeministrja. Ndërsa legjislacioni përfshin të gjitha gjuhët e huaja, ai është veçanërisht i orientuar për “Anglomaninë” ose përdorimin e fjalëve angleze, për të cilat drafti thotë se poshtërojnë gjuhën italiane edhe për faktin se Mbretëria e Bashkuar nuk është më pjesë e Bashkimit Europian. Projektligji, i cili ende nuk ka dalë për debat parlamentar, kërkon që kushdo që mban një detyrë në administratën publike të ketë njohuri me shkrim zotërim të përkryer të të folurit në gjuhën italiane”. Ai gjithashtu ndalon përdorimin e gjuhës angleze në dokumentacionin zyrtar, duke përfshirë emërimet e pozicioneve të punës në kompanitë që operojnë në vend. Subjektet e huaja do të duhet të kenë botime në gjuhën italiane të të gjitha rregulloreve të brendshme dhe kontratave të punës, shkruan CNN.

“Nuk është vetëm një çështje e modës, pasi moda kalon, por Anglomania ka pasoja për shoqërinë në tërësi”, thuhet në projektligj.

Neni i parë i legjislacionit garanton që edhe në zyrat që merren me të huajt që nuk flasin italisht, gjuha kryesore e përdorur duhet të jetë italishtja. Neni 2 e bën italishten të detyrueshme për promovimin dhe përdorimin e mallrave dhe shërbimeve publike në territorin kombëtar. Nëse nuk realizohet diçka e tillë, ndaj subjektit fizik apo juridik, mund të vendosen gjoba nga 5,000 deri në 100.000 euro.