ÇOBAJ: ORËS SË KËSAJ QEVERIE I KA ARDHUR FUNDI, TË BASHKOHEMI SË BASHKU