SELIA ROZË I KUJTON PD PËRMBYTJET E NËNSHKODRËS QË SOLLËN SHUMË DËME .